• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Português
Тарифи консульського збору
Опубліковано 14 квітня 2022 року о 09:00

Не сплачуйте консульський збір через PIX! Тільки банківський переказ TED, або в касі банку. 

Будь ласка будьте уважні при заповненні реквізитів. Банківський рахунок Посольства для сплати консульських зборів відкритий у Banco do Brasil!!!

Кожна консульська дія оплачується окремо, при подачі документів потрібно мати підтвердження оплати для кожної консульської дії окремо.

Посольство приймає оплату консульського збору виключно у безготівковій формі на рахунок:

Для оплати у бразильських реалах:

Embaixada da Ucrânia

CNPJ: 04.392.162/0001-73

Agência: 1606-3 Setor Bancário Sul

Conta: 65.779-4

IBAN: BR0400000000016060000657794C1

SWIFT - BRASBRRJCTA

Banco do Brasil

Для оплати у дол. США:

Embaixada da Ucrânia

CNPJ: 04.392.162/0001-73

Agência: 1606-3 Setor Bancário Sul

Conta: 984.701-4

SWIFT - BRASBRRJCTA

Banco do Brasil

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України у Федеративній Республіці Бразилія з 15 вересня 2022 року

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка
Дол. США

Браз. реал

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

466

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

207

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

155

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

155

5

Прийняття на консульський облік

20

104

 
 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

414

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

777

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

155

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

155

5

Оформлення  набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

155

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

155

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

155

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

414

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

1554

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

155

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

104

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

104

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

1036

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

2072

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ1

Оформлення транзитної візи (В)*:
разової

65

337


дворазової                                                                              

65

337


багаторазової

65

337

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:
разової

65

337


дворазової

65

337


багаторазової

65

337

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:
разової

65

337


багаторазової

65

337


D-04 - працевлаштування

100

518


D-11 - робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації

100

518


D-13 - навчання

100

518

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ1

Витребування документа та його видача

20

104

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

259

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

155

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

259

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

518

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ1

Державна реєстрація шлюбу

100

518

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

777

2.2

на підставі рішення суду

160

829

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

155

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

518

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

1036

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

155

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

259

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

259

8 Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
10

49

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 259 реалів


іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 2072 реалів

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 104 реалів

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

259

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам

30

155


іншим особам

60

311

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам

30

155


іншим особам

60

311

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “1.4” та “1.5”


1.7

посвідчення інших довіреностей

30

155

1.8

посвідчення заповітів

30

155

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

518

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 518 реалів

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

155

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

52

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

104

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

207

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

207


документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

52

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

104

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

104

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

20

104

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

104

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 129 реалів і не більше 1036 реалів

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

78 реалів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 78 реалів і не більше 1036 реалів

16

Вчинення морських протестів


150

777

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа20

104

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України


30

155


IХ. ІНШІ ДІЇ 
1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

777

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

259

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

155

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux