Портал в режимі тестування та наповнення
Тарифи консульського збору
Опубліковано 17 квітня 2020 року о 18:00

Посольство приймає оплату консульського збору виключно у безготівковій формі на рахунок:

Для оплати у бразильських реалах:

Embaixada da Ucrânia

CNPJ: 04.392.162/0001-73

Agência: 1606-3 Setor Bancário Sul

Conta:  65.779-4

IBAN: BR0400000000016060000657794C1

SWIFT - BRASBRRJCTA

Banco do Brasil

Для оплати у дол. США:

Embaixada da Ucrânia

CNPJ: 04.392.162/0001-73

Agência: 1606-3 Setor Bancário Sul

Conta:  984.701-4

SWIFT - BRASBRRJCTA

Banco do Brasil

УВАГА! Використовуйте зазначені банківські реквізити тільки для оплати консульських послуг, що надаються Посольством у м. Бразиліа. У випадку звернення за консульським обслуговуванням до установи у м. Сан-Паулу, необхідні банківські реквізити Ви можете з’ясувати, звернувшись по телефону до консульства. Не використовуйте зазначені рахунки для оплати поштових послуг!

З 10.03.2020 р. введено нові тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Федеративній Республіці Бразилія та Консульством України в м.Сан-Паулу:

Консульські тарифи за вчинення паспортних дій

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка
Дол. США

Браз. реал

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

405

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

180

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

135

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

135

5

Прийняття на консульський облік

20

90

 
 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

360

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

675

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

135

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

135

5

Оформлення  набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

135

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

135

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

135

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

360

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

1350

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

135

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

90

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

90

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

900

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

1800

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ1

Оформлення транзитної візи (В)*:
разової

65

295


дворазової                                                                               

65

295


багаторазової

65

295

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:
разової

65

295


дворазової

65

295


багаторазової

65

295

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:
разової

65

295

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ1

Витребування документа та його видача

20

90

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

225

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

135

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

225

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

450

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ1

Державна реєстрація шлюбу

100

450

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

675

2.2

на підставі рішення суду

160

720

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

135

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

450

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

900

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

135

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

225

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

225

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 225 реалів


іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1800 реалів

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 90 реалів

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

225

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам

30

135


іншим особам

60

270

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам

30

135


іншим особам

60

270

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “1.4” та “1.5”


1.7

посвідчення інших довіреностей

30

135

1.8

посвідчення заповітів

30

135

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

450

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 450 реалів

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

135

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

45

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

90

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

180

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

180


документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

45

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

90

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

90

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

20

90

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

90

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 115 реалів і не більше 900 реалів

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

70 реалів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 70 реалів і не більше 900 реалів

16

Вчинення морських протестів


150

675

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа20

90

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України


30

135


IХ. ІНШІ ДІЇ 
1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

675

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

225

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

135

 

-                     Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт для виїзду за кордон видається у строк до трьох місяців.

-                     Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

-                     Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів, за бажанням іноземця або особи без громадянства. У звичайному порядку - до 10 робочих днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

 -                     Нотаріальні дії.

Нотаріальні дії вчиняються в день пред'явлення всіх необхідних для цього та підготовлених (надрукованих) відповідно до вимог закону документів, сплати консульського збору і відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

-                     Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

-                     Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою. До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

-                     Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік здійснюється в день звернення. Прийняття на постійний консульський облік здійснюється в день звернення та після сплати консульського збору.

-                     Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені відповідними нормативно-правовими актами України.

Консульські дії вчиняти в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості їх вчинення в такому порядку. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляти у подвійному розмірі.

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

 При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.

 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux