• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Português
Інформація щодо порядку в’їзду в Україну
Опубліковано 02 серпня 2021 року о 09:00

(UA)

28.07.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 787 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» (текст акта на урядовій веб-сторінці: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetuministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i280721-787).

Вказаною постановою, серед іншого, змінено вимоги щодо самоізоляції (обсервації) у зв’язку з перетинанням державного кордону на в’їзд в Україну та перетином контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та виїзду з них (далі – КПВВ).

 З урахуванням внесених згаданим актом Уряду змін, починаючи з 5 серпня 2021 року самоізоляції підлягають:

- особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну.

Водночас зазначена вимога не поширюватиметься на такі категорії осіб:

 1) осіб, які не досягли 18 років;

 2) громадян України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;

3) глав та членів офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій, а також осіб, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

4) працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

5) осіб, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

6) осіб, які прибувають для участі в культурних заходах, що проходять на території України, за запрошенням закладу культури та супроводжуючих їх осіб;

7) військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

8) експертів прикордонних відомств країн Європейського Союзу, які прибувають в рамках проведення спільних операцій з Європейською агенцією прикордонної та берегової охорони Frontex;

9) членів офіційних урядових та інших делегацій України, які повертаються в Україну після здійснення короткострокових відряджень за кордон з метою участі в міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій, інших спільних міждержавних органів;

10) учасників зовнішнього незалежного оцінювання, осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти, здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території України, а також батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, які супроводжують таких осіб;

11) водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

12) осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

13) осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19. 

- особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, крім:

1) громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

2) осіб, які не досягли 18 років;

3) працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

4) учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

5) осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

6) здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

7) одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в пп. 4) – 6) вище;

8) громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором;

9) осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;

10) громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетинанням державного кордону або КПВВ, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації. Посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення особами та активацію мобільного додатка під час перетину ними державного кордону або КПВВ.

Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовлятиме іноземному подорожуючому в перетині державного кордону відповідно до статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Строк самоізоляції осіб у зв’язку з перетином державного кордону на в’їзд в Україну або КПВВ, становить:

10 днів (крім осіб, які прибули з Російської Федерації, Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів) та розпочинається через 72 години з моменту перетину державного кордону або КПВВ.

Самоізоляція, обсервація особи не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного після перетину державного кордону або КПВВ;

14 днів – для осіб, які прибули з Російської Федерації, Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону або КПВВ та не може бути припинений у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетину державного кордону. Відомості про прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) вказаної категорії осіб передаватимуться АДПС України до державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

*****

(PT) 

Informação sobre o procedimento para entrada de estrangeiros no território da Ucrânia

09 abril 2021 09:00

Em 28 de julho de 2021, o Gabinete de Ministros da Ucrânia adotou a Resolução № 787 “Emendas à Resolução do Gabinete de Ministros da Ucrânia, de 9 de dezembro de 2020, № 1236” (texto da lei encontra-se no site do Gabinete: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetuministriv-ukrayini-vid-9-grudnya-2020-r-1236-i280721-787)

A referida resolução, entre outras coisas, altera os requisitos de quarentena no tocante à travessia da fronteira nacional para ingresso no território da Ucrânia e dos postos de controle de entrada nos territórios temporariamente ocupados nas regiões de Donetsk e Luhansk, na República Autônoma da Crimeia e em Sebastopol e, igualmente, para a saída dos referidos territórios.

 Tendo em conta as alterações introduzidas pelo referido ato do Gabinete, a contar a partir de 5 de agosto de 2021, estão sujeitos a quarentena:

- pessoas que tenham cruzado a fronteira nacional para ingresso no território da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, este requisito não se aplica às seguintes categorias de pessoas:

 1) menores de 18 anos;

 2) cidadãos ucranianos que tenham deixado o país, rumo ao exterior, antes de 4 de agosto de 2021;

3) chefes e membros de delegações oficiais de países estrangeiros, funcionários de organizações internacionais, bem como pessoas que os acompanham e ou que estejam ingressando na Ucrânia a convite do Presidente da Ucrânia, da Verkhovna Rada da Ucrânia, do Gabinete de Ministros da Ucrânia, do Gabinete do Presidente da Ucrânia ou do Ministério das Relações Exteriores;

4) funcionários de missões diplomáticas e postos consulares de países estrangeiros, representações de missões internacionais oficiais, organizações acreditadas na Ucrânia e seus respectivos familiares;

5) pessoas participantes de competições esportivas oficiais realizadas no território da Ucrânia e seus acompanhantes;

6) pessoas participantes de eventos culturais realizados no território da Ucrânia, a convite da instituição cultural, e seus acompanhantes;

7) militares (unidades) das Forças Armadas de Estados membros da OTAN e Estados membros do programa “Parceria para a Paz” da OTAN, que participarão do treinamento de unidades das Forças Armadas ou que ingressam a convite do Ministério da Defesa;

8) peritos das agências de fronteiras da União Europeia que ingressam no território do país no âmbito das operações conjuntas com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex;

9) membros de delegações oficiais governamentais e outras delegações da Ucrânia que retornam à Ucrânia após viagens de negócios de curta duração ao exterior para participar de consultas internacionais, negociações, conferências, sessões de órgãos de organizações internacionais, reuniões de comissões intergovernamentais, outros órgãos intergovernamentais conjuntos;

10) participantes de perícias externas independentes, pessoas que pretendem ingressar em instituições de ensino, incluindo cursos (departamentos) preparatórios para a admissão em instituições de ensino superior oferecidos pelo país, candidatos que estudam em instituições de ensino localizadas na Ucrânia, e também pais (pais adotivos), tutores, curadores, outros representantes legais ou outras pessoas autorizadas pelos pais (pais adotivos), tutores, curadores ou outros representantes legais que acompanham essas pessoas;

11) motoristas e equipes de veículos de carga, ônibus que realizam transporte regular, membros da tripulação de aeronaves e navios, embarcações fluviais, membros de composições de trens e locomotivas;

12) pessoas que realizam o transporte de células-tronco hematopoéticas para transplante;

13) pessoas que possuam documento que ateste a vacinação completa, ou um certificado nacional, internacional ou estrangeiro confirmando o recebimento completo da vacinação contra a COVID-19.

- pessoas que se deslocam dos territórios temporariamente ocupados nas regiões de Donetsk e Luhansk, da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, exceto:

1) cidadãos ucranianos que possuam documento expedido conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, comprovando o recebimento de uma dose da vacina da COVID-19, incluída pela Organização Mundial da Saúde na lista de uso permitido em casos de emergência;

2) pessoas menores de 18 anos;

3) funcionários de escritórios de representação de missões internacionais oficiais e de organizações acreditadas na Ucrânia;

4) participantes de perícia externa independente;

5) pessoas que pretendam ingressar em instituições de ensino, incluindo cursos (departamentos) preparatórios para a admissão em instituições de ensino superior nacionais localizadas no território onde as autoridades públicas exercem de forma plena suas atribuições;

6) candidatos que estudem em instituições de ensino localizadas em território onde as autoridades públicas exercem de forma plena suas atribuições;

7) um dos pais (pais adotivos), tutores, curadores, outros representantes legais ou outras pessoas autorizadas por um dos pais (pais adotivos), tutores, curadores ou outros representantes legais que acompanham as pessoas especificadas nos parágrafos. 4) - 6) supramencionados;

8) cidadãos ucranianos que pretendam ser vacinados contra o COVID-19 no território onde as autoridades públicas exercem de forma plena suas atribuições, mediante apresentação de convite à vacinação com um identificador único;

9) pessoas que possuam documento confirmando o recebimento completo da vacinação ou um certificado nacional, internacional ou estrangeiro confirmando o recebimento pleno da vacinação contra a COVID-19;

10) cidadãos ucranianos que possuam documento expedido na forma prescrita pelo Ministério da Saúde, comprovando o recebimento de uma dose da vacina da COVID-19, incluída pela Organização Mundial da Saúde na lista de uso permitido em casos de emergência.

A pessoa sujeita a quarentena, ao atravessar a fronteira nacional ou postos de controle, é obrigada a instalar e ativar o “Vdoma” em seu celular, aplicativo do Portal unificado de serviços eletrônicos do governo. Caso não seja possível a instalação do aplicativo móvel, a pessoa está sujeita ao período de observação. Os funcionários do Serviço de Guarda de Fronteira são responsáveis pela verificação da instalação e ativação do aplicativo ao cruzar a fronteira estadual ou posto de controle.

É proibido o ingresso no território da Ucrânia sem a instalação e ativação do aplicativo para estrangeiros e apátridas sujeitos a quarentena. Caso não seja possível a instalação do aplicativo, ou em caso de recusa em instalá-lo, o funcionário autorizado da unidade de proteção de fronteira negará ao viajante estrangeiro o direito de cruzar a fronteira nacional de acordo com o artigo 14 da Lei da Ucrânia "Controle de Fronteira".

O período de quarentena para pessoas em conexão com travessia de fronteira para entrada na Ucrânia ou posto de controle é de:

10 dias (exceto para pessoas oriundas da Federação da Rússia, República da Índia e estiveram em seu território por mais de 7 dias, nos últimos 14 dias) e tem início 72 horas após o cruzamento da fronteira nacional ou do posto de controle.

A quarentena de uma pessoa não é aplicada ou interrompida em caso de recebimento de resultado negativo obtido após realização de teste da COVID-19 por reação em cadeia de polimerase ou teste rápido para determinação do antígeno coronavírus SARS-CoV-2, realizado após cruzamento da fronteira nacional ou de posto de controle;

14 dias - para pessoas oriundas da Federação da Rússia e da República da Índia que permaneceram nesses territórios por mais de 7 dias durante os últimos 14 dias. O período de quarentena se inicia a partir do cruzamento da fronteira nacional ou de um posto de controle e não pode ser encerrada em caso de resultado negativo do teste para COVID-19 por reação em cadeia da polimerase ou teste rápido para o antígeno coronavírus SARS-CoV-2, realizados após a travessia da fronteira. As informações sobre o sobrenome, nome, patronímico, série e número do passaporte, informações sobre os meios de comunicação (número de telefone) das pessoas especificadas serão transferidas para o Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, para a instituição governamental "Centro de saúde pública do Ministério de Saúde da Ucrânia ".


*****

(ES) 

Régimen de viajes a Ucrania - Covid 19 

El régimen de viajes de los ciudadanos extranjeros a Ucrania y los requisitos para el cruce de la frontera estatal, dirigidas a la protección de salud pública en vista de la propagación de Covid-19, están establecidas por la Resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania № 1236 de 09.12.2020 (con modificaciones posteriores).

De acuerdo con la Resolución mencionada a partir del 09 de junio los extranjeros o apátridas que quieren entrar en Ucrania deben proporcionar una póliza de seguro que cubra los gastos del tratamiento médico de COVID-19 y del confinamiento, así como uno de los siguientes documentos siguientes (redactado en inglés o traducido al inglés):

- prueba negativa PCR de Covid-19 que sea realizada no más de 72 horas antes de cruzar la frontera estatal;

- prueba negativa de antígenos rápida que sea realizada no más de 72 horas antes de cruzar la frontera estatal;

- certificado de vacunación completa con vacunas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.

La póliza de seguro mencionada debe ser vigente durante todo el plazo previsto de estancia en Ucrania y expedida por una compañía registrada en Ucrania o por una compañía extranjera que tiene una sucursal (representación) en Ucrania o relaciones contractuales con una compañía registrada en Ucrania, en forma de assistance.

Al mismo tiempo no serán sometidas a la obligación de proporcionar la póliza de seguro y la prueba PRC, prueba rápida o certificado de vacunación mencionadas las siguientes personas:

- extranjeros y apátridas que presentan permisos de residencia permanente en Ucrania;

- personas reconocidas como refugiadas y las personas que hayan recibido protección subsidiaria en Ucrania;

- personal de las Embajadas, Oficinas Consulares, Representaciones de las Misiones u Organismos Internacionales acreditados en Ucrania y sus familiares;

- conductores de transporte de mercancías, de los autobuses que realizan transportaciones de pasajeros, miembros de las tripulaciones de transporte marítimo, aéreo, fluvial y ferroviario;

- personal de las formaciones militares de los Estados de la OTAN y los Estados participantes del programa de la OTAN “Asociación para la Paz” que participen en las actividades de adiestramiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Tampoco se someten a la obligación de disponer la prueba PCR, ni la prueba rápida o certificado de vacunación mencionados los menores de 12 años.

Los extranjeros o apátridas serán sometidos a la denegación de entrada en el territorio de Ucrania tanto en caso de carencia de la póliza de seguro, como de la prueba PRC o la prueba rápida o certificado de vacunación.

A partir del 02 de julio de 2021 los extranjeros o apátridas que procedan de la República de la India, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Federación de Rusia, y de la República Portuguesa, o que hayan permanecido al menos 7 días durante últimos 14 días en los países mencionados, serán sometidos a la obligación de disponer la prueba negativa de antígenos rápida de SARS-CoV-2 realizada en los puntos de control fronterizo. En caso de ausencia de la prueba negativa mencionada será prohibida su entrada en el territorio nacional. Al mismo tiempo no serán sometidos a la obligación de tener la prueba negativa rápida:

- menores de 12 años;

- extranjeros y apátridas que presentan permisos de residencia permanente en Ucrania y personas reconocidas como refugiadas y las personas que han recibido protección subsidiaria en Ucrania;

- personal de las Embajadas, Oficinas Consulares, Representaciones de las Misiones u Organismos Internacionales acreditados en Ucrania y miembros de sus familias;

- conductores de transporte de mercancías, de los autobuses que realizan transportaciones de pasajeros, miembros de las tripulaciones de transporte marítimo, aéreo, fluvial y ferroviario;

- personal de las formaciones militares de los Estados de la OTAN y los Estados participantes del programa de la OTAN “Asociación para la Paz” que participen en las actividades de adiestramiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los puntos sanitarios para realizar pruebas rápidas estarán situados en las zonas de control fronterizo.

¡ATENCIÓN! El 28 de julio el Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó la Resolución № 787 modificando los criterios del cruce de la frontera estatal de Ucrania relacionados con la propagación del Covid-19. De acuerdo con la Resolución mencionada a partir del 05 de agosto todas personas que entran en el territorio de Ucrania, tanto los ciudadanos de Ucrania como los extranjeros y apátridas, serán sometidas a la obligación de guardar aislamiento domiciliario salvo las personas siguientes:

- menores de 18 años;

- ciudadanos de Ucrania que hayan salido del territorio nacional de Ucrania antes del 04 de agosto de 2021;

- jefes y miembros de las delegaciones oficiales, empleados de Organismos Internacionales, así como sus acompañantes, que llegan a Ucrania por la invitación del Presidente de Ucrania, Verjóvna Rada (Parlamento) de Ucrania, Gabinete de Ministros de Ucrania, la Oficina del Presidente de Ucrania o del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania;

- personal de las Embajadas, Oficinas Consulares, Representaciones de las Misiones u Organismos Internacionales acreditados en Ucrania y sus familiares;

- personas que llegan a Ucrania para participar en las pruebas deportivas oficiales en el territorio de Ucrania, así como sus acompañantes;

- personas que participan en los eventos culturales por la invitación de establecimientos de cultura, así como sus acompañantes;

- personal de las formaciones militares de los Estados de la OTAN y los Estados participantes del programa de la OTAN “Asociación para la Paz” que participan en las actividades de adiestramiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania o llegan a Ucrania por la invitación del Ministerio de Defensa;

- expertos de las Autoridades Competentes en el ámbito de control de fronteras de los países comunitarios que llegan a Ucrania en el marco de las operaciones de Frontex;

- miembros de las delegaciones oficiales de Ucrania que regresan a Ucrania después de participar en las consultas internacionales, negociaciones, conferencias, sesiones de los Organismos Internacionales, reuniones de las comisiones intergubernamentales u otros organismos interestatales;

- participantes de la atestación externa, personas que tienen intención de ingresar en las instituciones de enseñanza, incluyendo cursos preparatorios de las instituciones estatales de enseñanza superior, estudiantes que realizan estudios en las instituciones de enseñanza en Ucrania, así como sus padres (adoptantes), tutores u otros representantes legales que los acompañan;

- conductores de transporte de mercancías, de los autobuses que realizan transportaciones de pasajeros, miembros de las tripulaciones de transporte marítimo, aéreo, fluvial y ferroviario;

- personas que transportan células troncales hematopoyéticas para trasplantación;

- personas que tienen un documento que confirma la administración de la pauta completa de vacunación, certificado internacional, interior o extranjero que confirma la administración de la pauta completa de vacunación contra Covid-19.

Las personas sometidas al aislamiento mencionado estarán obligadas a descargar y activar aplicación móvil del servicio electrónico “VDOMA” (descargar en Google Play, descargar en App Store) del Portal Único Estatal de servicios electrónicos. Los extranjeros y apátridas que no tienen la aplicación activada serán sometidos a la denegación de entrada a Ucrania.

El plazo de aislamiento será de 10 días (salvo para las personas procedentes de la Federación de Rusia y de la República de la India o que hayan estado en el territorio de aquellos países a lo largo de 7 días durante últimos 14 días) y empezará pasados 72 horas después del cruce de la frontera estatal. Al mismo tiempo no serán sometidas a la obligación de guardar aislamiento las personas que disponen de los resultados negativos de la prueba PCR o prueba rápida de SARS-CoV-2 realizadas después de entrar a Ucrania.

Las personas procedentes de la Federación de Rusia y de la República de la India o que hayan estado en el territorio de aquellos países a lo largo de 7 días durante últimos 14 días serán sometidas a la obligación de guardar aislamiento durante 14 días sin opción de que último sea concluido antes del plazo establecido.

Más detalles y otra información relativa (incluyendo compañías de seguros):

https://visitukraine.today

https://the-urc.com/covid

****


(EN) 

RULES OF ENTRY TO UKRAINE

 

The current rules for crossing the Ukrainian border are regulated by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 9, 2020 No. 1236, with the latest amendments dated July 28, 2021 Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 787Entry to Ukraine from August 5 for foreigners, including holders of a temporary residence permit, and stateless persons


All foreigners, regardless of age and country of arrival to enter Ukraine must have an insurance policy (certificate) issued by an insurance company registered in Ukraine or a foreign insurance company with a representative office in Ukraine or a contractual relationship with the insurance company-partner on the territory of Ukraine (assistance), which covers the costs associated with the treatment of COVID-19, observation, and is valid for the entire period of stay in Ukraine.


And also have one of these documents:


• document confirming receipt of a full course of vaccination from COVID-19 with WHO-approved vaccines for emergency use: Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca / Vaxzevria, AstraZeneca / Covishield (India), AstraZeneca / SKBio (South Korea), Moderna / Spikevax, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac) - this can be an international, domestic or foreign vaccination certificate; or


• negative result of the rapid test for coronavirus antigen SARS-CoV-2 (RAT, Ag), made no more than 72 hours before entry; or


• negative polymerase chain reaction (PCR) test for COVID-19 no more than 72 hours before entry.


Recovery certificates and certificates of antibodies to COVID-19 are not accepted for entry.


Children under 12 do not need test certificates. Children from 12 to 18 years old will have to have one of the above documents, but are exempt from self-isolation with the installation of the app "Vdoma".


If the required vaccination certificate is not available, the foreigner (other than the categories of foreigners defined in the exceptions below) installs the application "Vdoma" and undertakes to begin self-isolation 72 hours after entry. During this time, the person will be able to either leave the country (without passing additional tests), or undergo PCR testing or perform a rapid test for antigen - in case of a negative result, self-isolation is not used.


If within 72 hours from the moment of crossing the border the country was not left or negative test result was not received - the person must isolate himself for 10 days in the place specified during the authorization in the application "Vdoma". It is also possible to stop self-isolation early, having received a negative result of the PCR test or the express test for antigen.IMPORTANT! Unvaccinated citizens (with exceptions) who travel from Russia or India (including in transit) and have been on their territory for more than 7 days in the last 14 days will have to adhere to self-isolation for 14 days and will not be able to take a test in Ukraine to avoid or reduce self-isolation.In case of impossibility or refusal to install the mobile application at home, the person will be denied crossing the state border.Exclusion! Self-insulation is not applied for (the application “Vdoma” is not installed):• persons under 18 years of age;


• heads and members of official delegations of foreign states, employees of international organizations, as well as persons accompanying them and entering Ukraine at the invitation of the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Office of the President of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs;


• employees of diplomatic missions and consular posts of foreign states, missions of official international missions, organizations accredited in Ukraine, and members of their families;

• persons who come to participate in official sports competitions held on the territory of Ukraine and their accompanying persons;


• persons arriving to participate in cultural events taking place on the territory of Ukraine, at the invitation of a cultural institution and their accompanying persons;


• servicemen (units) of the armed forces of NATO member states and member states of the NATO "Partnership for Peace" program, who participate in the training of units of the Armed Forces or arrive at the invitation of the Ministry of Defense;


• experts of border agencies of EU countries arriving in the framework of joint operations with the European Border and Coastal Defense Agency Frontex;


• members of official governmental and other delegations of Ukraine who return to Ukraine after short-term business trips abroad to participate in international consultations, negotiations, conferences, sessions of bodies of international organizations, meetings of intergovernmental commissions, other joint intergovernmental bodies;


• participants of external independent assessment, persons who intend to enter educational institutions, including courses (departments) in preparation for admission to state higher education institutions, applicants studying in educational institutions located in Ukraine, as well as parents (adoptive parents), guardians, trustees, other legal representatives or other persons authorized by parents (adoptive parents), guardians, trustees or other legal representatives accompanying such persons;


• drivers and crew members of freight vehicles, buses engaged in regular, irregular and pendulum transportation, members of air and sea crews, river vessels, members of train and locomotive crews;

• persons carrying hematopoietic stem cells for transplantation.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux