• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Português
Пріоритети діяльності Українського головування в ОБСЄ у 2013 році
Опубліковано 29 січня 2013 року о 00:42

Спільне бачення  –>  Спільні цілі –>  Спільні дії

Сприяючи зміцненню довіри на просторі ОБСЄ 

На шляху до «Гельсінкі+40»

Українське головування переконане у важливій ролі, яку відіграє ОБСЄ у забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні своєї відповідальності. Україна розглядає Організацію в якості унікальної платформи для відкритого діалогу між рівноправними партнерами, пошуку спільних відповідей на сучасні виклики та загрози безпеці, попередження та розв’язання конфліктів, побудову спільного розуміння та сприяння співробітництву. Організація може відігравати важливу роль у сприянні співробітництву між державами-учасницями ОБСЄ, направленому на побудову спільноти з найвищими стандартами дотримання основних прав та свобод людини, а також принципу верховенства права.

Українське головування у своїй роботі керуватиметься духом Гельсінкі, забезпечуватиме збалансований підхід до усіх трьох вимірів діяльності ОБСЄ, сприятиме дотриманню принципів та досягненню цілей цієї Організації, зміцненню довіри та налагодженню дружніх відносин між державами-учасницями.

Українське головування докладатиме зусиль, спрямованих на реалізацію бачення з розбудови вільної, демократичної, спільної та неподільної Євроатлантичної та Євразійської спільноти в регіоні ОБСЄ, заснованій на узгоджених принципах, спільних зобов’язаннях та єдиних цілях, що були сформульовані в Астанинській ювілейній декларації 2010 року. Протягом 2013 року Головування у тісній співпраці з державами-учасницями, Секретаріатом ОБСЄ, інститутами та польовими присутностями Організації сприятиме пошуку шляхів досягнення вказаної цілі.

З метою відновлення інтересу до ОБСЄ та досягнення її нової якості, як авторитетної та ефективної регіональної безпекової організації, Головування спрямовуватиме свої зусилля на зміцнення інституційного, операційного та комунікаційного потенціалу ОБСЄ, удосконалення спроможності Організації виконувати свій мандат та збільшення її значення для кожної окремої держави-учасниці.

Головування вітає ініціативу щодо започаткування процесу «Гельсінкі+40» та розглядає його в якості спільних зусиль всіх держав-учасниць, спрямованих на забезпечення дієвого та довготривалого політичного імпульсу з метою подальшого поглиблення роботи по розбудові безпекової спільноти, а також подальшого зміцнення співробітництва в рамках ОБСЄ на шляху до 2015 року.

Українське головування здійснюватиме цей процес на основі скоординованих зусиль, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, та у співробітництві з наступними головуваннями ОБСЄ. З цією метою передбачається започаткування неформальної робочої групи з питань «Гельсінкі +40». Робоча група складатиметься з постійних представників делегацій держав-учасниць при ОБСЄ. Важливою передумовою успіху «Гельсінкі +40» є конструктивна участь держав-учасниць у цьому процесі для досягнення конкретних результатів, що дозволить адаптувати Організацію до динамічної безпекової ситуації у 21 столітті.

Ми вітаємо спільну відповідальність за реалізацію цієї ініціативи, а також готовність усіх 57-и держав-учасниць до початку діалогу з цього питання. Сподіваємося, що підсумком спільних зусиль стануть практичні результати, з якими ми зустрінемо 40-у річницю підписання Гельсінського Заключного Акту.

 

Забезпечення військової стабільності, транспарентності та передбачуваності

В Астанинській ювілейній декларації визнається, що режим контролю над звичайними озброєннями та зміцнення заходів довіри та безпеки залишаються основними інструментами забезпечення стабільності, передбачуваності та транспарентності у військовій сфері, їх необхідно оновити, удосконалити та модернізувати. Важливість удосконалення та модернізації військово-політичних інструментів у подальшому було закріплено у відповідних рішеннях Ради міністрів ОБСЄ у Вільнюсі.

Контроль над озброєнням, роззброєння та заходи зміцнення довіри та безпеки є невід’ємними елементами концепції всеохоплюючої, заснованої на співробітництві, рівної та неподільної безпеки. З метою консолідації цієї концепції безпеки, необхідно досягти субстантивного прогресу у сфері контролю над озброєнням та зміцнення заходів довіри і безпеки з тим, щоб остаточно позбутися блокового протистояння часів «холодної війни» та попередити появу нових розподільчих ліній.

У цьому контексті Головування тісно співпрацюватиме з головами Форуму із співробітництва з питань безпеки (ФСБ) з метою надання сприяння дискусіям в рамках існуючих механізмів ФСБ щодо ролі, яку може відігравати контроль над озброєнням для забезпечення Європейської архітектури безпеки сьогодні та у майбутньому, беручи до уваги існуючі військово-політичні реалії, а також ризики та виклики військовій безпеці в Європі.

Українське головування надаватиме сприяння у подоланні розбіжностей між існуючими підходами країн стосовно продовження роботи з оновлення Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, що має охоплювати нові аспекти сучасної військової діяльності.

З огляду на нові тенденції та виклики у сфері ядерного нерозповсюдження, заборони хімічної та біологічної зброї, попередження розповсюдження ракет та ракетних технологій, а також у сфері експортного контролю, Головування наголошує на важливості завершення роботи над оновленням Принципів ОБСЄ 1994 року, що регулюють нерозповсюдження, з тим, щоб привести їх у відповідність до існуючих військово-політичних реалій.

Досягнення консенсусу з цих питань дозволить зробити вагомий внесок у зміцнення багатосторонніх режимів нерозповсюдження та сприятиме подальшому міжнародному співробітництву у сфері нерозповсюдження.        

 

Сприяння врегулюванню тривалих конфліктів

Українське головування налаштоване спрямувати пріоритетні зусилля на розв’язання тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, прагнучи досягти прогресу в їхньому мирному врегулюванні шляхом переговорів, в рамках узгоджених форматів, за умови повної поваги Статуту ООН, Гельсінського заключного акту та відповідних принципів міжнародного права. Спеціальний представник Діючого голови з питань конфліктів працюватиме у тісній взаємодії з державами-учасницями та структурами ОБСЄ для сприяння досягненню прогресу у врегулюванні тривалих конфліктів.

Українське головування зосередиться на наданні нового імпульсу існуючим переговорним форматам та використанні інших можливостей, прийнятних для усіх причетних сторін, а також на просуванні заходів зі зміцнення довіри та вирішенні гуманітарних потреб у зонах конфліктів.

Вітаючи відновлення у 2011 році офіційних переговорів у форматі 5+2, Головування будуватиме свою діяльність на фундаменті прогресу, досягнутого Кишиневом та Тирасполем у вирішенні нагальних питань економічного та гуманітарного співробітництва. Головування вважає, що підтримання позитивної динаміки переговорів та сприяння двостороннім контактам між сторонами на усіх рівнях є надзвичайно важливим для досягнення всеохоплюючого політичного врегулювання. У цьому контексті Головування планує організувати протягом 2013 року ряд зустрічей у форматі 5+2, а також просувати інші заходи, що сприятимуть врегулюванню конфлікту.

Перший візит Діючого голови до регіону відбудеться у січні 2013 року, що підтверджує особливу увагу Українського головування до підтримання активної і динамічної взаємодії зі сторонами на місці. Головування сподівається, що добра воля та конструктивна налаштованість сторін надасть змогу досягти конкретних результатів у вирішенні проблем, які стримують прогрес у пошуку політичного врегулювання придністровського конфлікту.

Підтримка роботи в рамках Женевських дискусій, спрямованої на подальше зміцнення довіри між сторонами та вирішення нагальних питань з метою покращення безпекової та гуманітарної ситуації в зонах конфлікту в Грузії також залишатиметься важливим завданням Українського головування.

Головування також налаштоване підтримувати зусилля Співголів Мінської групи ОБСЄ, спрямовані на підтримку сторін у їхньому пошуку мирного врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

Головування долучиться до виконання прийнятого у Вільнюсі рішення Ради Міністрів ОБСЄ щодо конфліктного циклу, надаючи особливу вагу питанням раннього попередження та ранніх дій. У тісній взаємодії з Секретаріатом ОБСЄ Головування сприятиме дискусіям зі зміцнення спроможності у запобіганні появі нових конфліктів та ескалації насильства на просторі ОБСЄ. Беручи до уваги відповідні ідеї держав-учасниць та Секретаріату і визнаючи практичну користь від неформального обговорення, яке тривало у 2012 році, Українське головування продовжить просувати зміцнення інституційної спроможності та ефективності ОБСЄ на усіх стадіях конфліктного циклу.

 

Протидія спільним загрозам безпеки

На тлі нових політичних та економічних викликів демонстрація єдності цілей і дій має вирішальне значення для держав-учасниць ОБСЄ з метою ефективної боротьби з транснаціональними загрозами, такими як тероризм, торгівля наркотиками та людьми, кібернетичними та транскордонними злочинами.

Українське головування сприятиме практичній реалізації рішення засідання Ради міністрів у Дубліні про зусилля ОБСЄ з протидії транснаціональним загрозам з метою переведення політичних зобов'язань у програмні дії.

Для цього Головування послідовно відстоюватиме реалізацію Стратегічних рамок ОБСЄ з питань поліцейської діяльності, Концепції ОБСЄ з боротьби із загрозою незаконного поширення наркотиків та хімічних прекурсорів, а також Консолідованих рамок ОБСЄ по боротьбі з тероризмом.

Головування потребуватиме підтримки та співпраці держав-учасниць в питанні організації тематичних заходів щодо боротьби з тероризмом та незаконними наркотиками, а також у ході практичної реалізації Стратегічних рамок ОБСЄ з питань поліцейської діяльності.

Головування надаватиме необхідну підтримку діяльності Неформальної робочої групи, створеної рішенням 1039 Постійної ради, і працюватиме разом з Головою та усіма державами-учасницями для досягнення прогресу стосовно Проекту переліку заходів зі зміцнення довіри, спрямованих на зменшення ризиків виникнення конфліктів, що пов’язані з  використанням інформаційних та комунікаційних технологій.

У 2014 році з Афганістану будуть виведені Міжнародні сили сприяння безпеці. У зв'язку з цим, важливо розробити та втілювати у життя відповідь ОБСЄ на нові виклики і загрози, що мають безпосередній вплив на держави-учасниці, які межують з Афганістаном, а також на весь простір ОБСЄ.

Українське головування вбачає доцільним проведення поглибленого обговорення цього важливого питання в рамках ОБСЄ з метою здійснення детального аналізу потенційних ризиків для безпеки держав-учасниць ОБСЄ.

У зв'язку із зазначеною діяльністю, Українське головування пропонує присвятити спеціальну сесію Щорічної конференції з огляду питань безпеки у 2013 році питанням кордонів.

Ця робота може створити підґрунтя для розробки оновленої Концепції ОБСЄ з безпеки та управління кордонами, яка визначає основу для співпраці між державами-учасницями ОБСЄ.

Українське головування підтримує продовження зусиль з розширення рівноправної та всебічної участі жінок у підтриманні та зміцненні миру і безпеки, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (2000).

 

Підвищення ролі економіко-довкільного виміру

Українське головування розглядає економіко-довкільний вимір в якості невід’ємної частини концепції всеохоплюючої, такої, що базується на співпраці, рівної та неподільної безпеки ОБСЄ. Тривалий мир, стабільність та безпека в регіоні ОБСЄ не можуть бути досягнуті без належного реагування на існуючі та потенційні виклики і загрози у сфері економіки та довкілля.

Головування докладатиме зусилля для підвищення ефективності діяльності ОБСЄ у сфері економіки та довкілля, зокрема шляхом інституційного зміцнення другого виміру ОБСЄ та надання йому дієвих інструментів, потрібних для забезпечення держав-учасниць необхідною допомогою та експертизою.

Зусилля Українського головування ґрунтуватимуться на триваючих дискусіях щодо необхідності адаптації положень Маастрихтського документа-стратегії для економіко-довкільного виміру до сучасних економіко-довкільних викликів безпеці.

21-й Економіко-довкільний форум (11-13 вересня 2013 р., м. Прага) стане ключовою подією в рамках другого виміру ОБСЄ. Головною темою Форуму визначено проблематику «Підвищення стабільності та безпеки: скорочення негативного впливу на довкілля енергетичної діяльності в регіоні ОБСЄ». Очікується, що проведення Форуму підвищить увагу до цього актуального питання. У рамках підготовки до Форуму планується проведення двох підготовчих засідань, одне з яких відбудеться 4-5 лютого 2013 року у Відні, а друге – в Києві, 16-17 квітня 2013 року.

Головування сприятиме зусиллям держав-учасниць ОБСЄ з пошуку шляхів зміцнення ролі ОБСЄ в розвитку існуючих та започаткуванні нових торговельних та транспортних коридорів. 

 

 Зміцнення виконання зобов'язань у людському вимірі безпеки

Протягом багатьох років ОБСЄ розробила значну кількість політичних зобов’язань у сфері людського виміру, спрямованих на посилення захисту прав людини та основних свобод. Сприяння виконанню у повному обсязі всіма державами-учасницями взятих на себе зобов'язань у сфері людського виміру буде одним з пріоритетних питань на порядку денному Українського головування.

Головування прагнутиме забезпечити необхідну наступність у сфері людського виміру та спиратиметься на значну роботу, здійснену попередніми головуваннями, сподіваючись, що, виходячи з цього, більш відчутний прогрес може бути досягнутий в 2013 році.

В ухваленій у 2011 році на засіданні Ради міністрів у Вільнюсі Декларації міністрів щодо боротьби з усіма формами торгівлі людьми держави-учасниці висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з тим, що, незважаючи на постійні заходи, що вживаються на міжнародному, регіональному та національному рівнях, торгівля людьми залишається серйозною проблемою. Українське Головування сприятиме боротьбі з торгівлею людьми в регіоні ОБСЄ з метою протидії усім формам цього жахливого злочину, що порушує людську гідність і ставить під загрозу права людини та основні свободи. Особливу увагу буде приділено протидії торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, примусової праці, а також підтримці жертв торговців людьми. Українське головування організує міжнародну конференцію з питання боротьби з торгівлею людьми.

Важливу роль вільних ЗМІ в забезпеченні вільних і справедливих виборів та верховенстві права визнано всіма державами-учасницями в Астанинській ювілейній декларації. Головування планує провести семінар за участю експертів з питань законодавства, необхідного для забезпечення свободи засобів масової інформації. Підсумком заходу могла б стати розробка відповідних рекомендацій для держав-учасниць.

Сприяння толерантності і недискримінації шляхом освіти молоді з проблематики прав людини належить до пріоритетних напрямів Українського головування. У цьому контексті Головування пропонуватиме присвятити один із заходів ОБСЄ питанню освіти молоді щодо принципів толерантності і недискримінації.

Українське головування приділятиме особливу увагу таким темам порядку денного людського виміру як свобода зібрань та об’єднання, захист прав осіб, які належать до національних меншин, ефективні засоби правового захисту, свобода пересування, доступ рома та сінті до якісної освіти, гендерна рівність, міжрелігійний діалог як засіб сприяння свободі релігії або віросповідання, демократичні вибори і спостереження за виборами. Головування підтримуватиме також конструктивне залучення громадянського суспільства до досягнення цілей і завдань ОБСЄ.

Надаючи великого значення підвищенню поінформованості про діяльність ОБСЄ серед молодого покоління, Українське головування має намір провести міжнародний захід із залученням представників молоді з усіх держав-учасниць ОБСЄ та її партнерів зі співробітництва.

 

Зміцнення результативного співробітництва з партнерами

У тісній співпраці з главами Азійської та Середземноморської груп зі зв’язків з партнерами та базуючись на відповідних рішеннях, ухвалених Радою міністрів у Вільнюсі, а також на досягненнях 2012 року щодо їх імплементації, Українське головування сприятиме подальшій розбудові взаємовигідного співробітництва між ОБСЄ та її азійськими і середземноморськими партнерами.

Головування виступає за відкритий та конструктивний діалог з партнерами ОБСЄ, який би сприяв відвертим та змістовним дискусіям між державами-учасницями ОБСЄ та партнерами Організації з багатьох питань, які мають безпосереднє відношення до забезпечення безпеки в наших регіонах та, у більшості випадків, носять глобальних характер. Зокрема, згадана проблематика обговорюватиметься під час Азійської та Середземноморської конференцій ОБСЄ.

У контексті міжнародних зусиль із стабілізації ситуації в Афганістані Головування активно підтримуватиме подальшу імплементацію проектів та програм зі співробітництва між ОБСЄ та урядом цієї країни згідно із положеннями ухваленого у Вільнюсі рішення Ради міністрів щодо зміцнення взаємодії ОБСЄ з Афганістаном.

 

Посилення ефективності та продуктивності ОБСЄ

Головування у взаємодії з Генеральним секретарем ОБСЄ докладатиме зусиль до подальшої оптимізації процесу бюджетного та програмного планування в рамках Організації.

Українське головування намагатиметься вдосконалити систему порівняльного аналізу діяльності та постановки завдань в рамках ОБСЄ, що становить особливу важливість в умовах напруженої фінансової ситуації. З огляду на це, Головування продовжить працювати над досягненням прогресу у сфері реформи бюджетного циклу.  Мають бути активізовані заходи з посилення зв’язку між оцінкою діяльності, програмним звітуванням та плануванням з метою мінімізації дублювання, оптимізації затраченого часу на підготовку та обговорення бюджетних документів, посилюючи одночасно стратегічне планування на багато років уперед.

Головуванням буде започатковано діяльність не обмеженої за часом неформальної робочої групи ОБСЄ з питань шкал внесків з метою активізації дискусій, спрямованих на досягнення консенсусу щодо прийняття оновлених шкал внесків та механізмів їх періодичного перегляду.

Головування докладатиме подальших зусиль для досягнення згоди щодо внесення змін до фінансових правил ОБСЄ для зміцнення ефективності та прозорості Організації.

Українське головування сприятиме подальшому діалогу щодо посилення правових рамок ОБСЄ.

Українське головування наголошує на важливості виконуваної секретаріатом, інститутами та польовими операціями ОБСЄ роботи у відповідності до їх мандатів.

Головування продовжуватиме на постійній основі підтримувати мандати та діяльність трьох автономних інститутів ОБСЄ – Верховного комісара у справах національних меншин, Бюро з демократичних інститутів і прав людини та Представника з питань свободи ЗМІ.

Українське головування продовжуватиме продуктивну співпрацю з Парламентською асамблеєю ОБСЄ для протидії відповідним загрозам, що постають перед державами-учасницями.

Просування в напрямку до спільноти безпеки вимагатиме ефективного залучення ОБСЄ та розширення її співробітництва з іншими міжнародними організаціями. На цьому етапі, коли триває процес пошуку відповідних форм взаємодії і спільних зусиль щодо поглиблення співпраці ОБСЄ з іншими міжнародними організаціями, ми зосередимо увагу на зміцненні ідентичності Організації, що розглядається Головуванням як її порівняльна перевага. Українське головування сприятиме посиленню ефективності співробітництва ОБСЄ з міжнародними, регіональними та субрегіональними організаціями, що функціонують на просторі ОБСЄ, шляхом регулярного обміну інформацією, реалізації спільних заходів та проведення тематичних зустрічей.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux